Hogyan lép hatályba az új Ptk?

2013. október 29. 14:23

Györfi-Tóth Péter
Advocatus

Az igazi kérdés persze az, hogy a hatálybalépés napján fennálló jogviszonyokkal kapcsolatban a „régi” vagy az „új” szabályozás lesz alkalmazandó?

„Dologi jogviszonyok tekintetében a jogalkotó szeme előtt az ilyen típusú joviszonyok stabilitásához, statikusságához, illetve tartósságához fűződő jogpolitikai érdekek megőrzése lebegett. Ezen jogviszonyok tartós fennállása megfontolandó társadalmi érdek, ugyanakkor az is fontos szempont, hogy ne az adott dologi jogviszony keletkezési időpontjától függjön az új Ptk. alkalmazhatósága, hiszen egy ilyen esetben annak alkalmazásával még akár hosszú éveket is várni kellene. Ezen koncepció alapján a Törvényjavaslat 41. paragrafusában olvasható főszabálya úgy rendelkezik, hogy az új Ptk. hatálybalépése napján fennálló dologi jogviszonyokkal kapcsolatos, 2014. március 15-ét követően keletkezett tényekre és megtett jognyilatkozatokra az új Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jogbiztonság és forgalombiztonság elsődlegessége mellett a dinamikusabb, valamint jellemzően rövidebb életciklusú kötelmi jogviszonyokban a Törvényjavaslat 50. paragrafusának első bekezdése már más logikát követ, és kimondja: a hatálybalépés napján fennálló kötelmi jogviszonyokkal kapcsolatos, 2014. március 15-ét követően keletkezett tényekre és megtett jognyilatkozatokra a hatálybalépés napját megelőzően hatályos régi Ptk. rendelkezései alkalmazandók, ideértve a szóban forgó tények és jognyilatkozatok által keletkeztetett újabb kötelmeket is.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.
A bejegyzés trackback címe: https://jog.mandiner.hu/trackback/11109