A jog eszközeivel nem lehet megoldani a menekülthelyzetet

2015. szeptember 16. 10:19

Ügyvédek a Jogállamért
Facebook

A magyar igazságszolgáltatás nem menekültügyi szervezet és nincs felkészülve ennyi idő alatt, ennyi ember ügyének valóban törvényes és igazságos elbírálására, mert az objektíve nem is lehetséges.

„Mi, a jelen levelet aláíró ügyvédek, tisztában vagyunk azzal, hogy milyen súlyos helyzetben van Magyarország, mennyi feladatot ad az országhatárokhoz érkező napi több ezer menekült fogadása. 

Ennek a problémának a megoldása idegenrendészeti, logisztikai, humanitárius és csak részben jogi kérdés. A jog eszközeivel megoldást varázsolni nem lehet. 

Azok a jogi eszközök, amelyeket most a Kormány a megoldására szán, nem fognak segíteni. A magyar igazságszolgáltatás nem menekültügyi szervezet és nincs felkészülve ennyi idő alatt, ennyi ember ügyének valóban törvényes és igazságos elbírálására, mert az objektíve nem is lehetséges.

A most megalkotott jogszabályok ugyanis ellentétesek minden, Magyarország által aláírt nemzetközi egyezménnyel, a Magyarországon közvetlenül hatályos európai közösségi joggal, a magyar Alaptörvénnyel és alapvető jogelvekkel. 

A szabályok ráadásul olyan szorosan vett szakmai kérdésekre, helyzetekre nem adnak választ, melyek az egyes eljárásokban azonnal fel fognak merülni, jogszerűen megoldhatatlan szituációkat fognak teremteni.

Törvénytelen és igazságtalan, hogy:

• a fiatalkorú vádlottakat nem részesítik ugyanabban a védelemben, amely bármely más fiatalkorút megillet a magyar bíróság előtt,

• a vádlott nem olvashatja a saját nyelvén az ellene emelt vádat és az ellene hozott ítéletet, holott ez a jog mindenkit, minden jogállam bírósága előtt megillet,

• a terheltek „házi őrizetét” rendelik el, olyan táborban, szálláson, ahol még azokkal a jogokkal se élhetnek, s amelyek egy előzetes letartóztatottat megilletnek. (ügyvédi beszélő, telefonálási lehetőség) 

• bizonytalan személyazonosságú emberek ügyeiben járnak majd el. 

• a kézbesítést a védő útján intéznék, s így az ismeretlen helyen tartózkodó személy semmilyen módon nem fog értesülni az ellene folyó ügy kimeneteléről. 

• olyan ügyekben, ahol bárki más ügyében a bíróság tanácsban járna el, itt egyesbírák fognak dönteni. 

• a gyanúsított elveszíti a jogát a rendes menekültügyi eljáráshoz, anélkül, hogy őt a bíróság elítélte volna.

»mi törvényeink« betartását várjuk el, olyan emberektől, akiknek nem nyújtjuk a »mi törvényeink« védelmét. 

Felszólítjuk ezért a Kormányt, hogy a Parlament elé olyan javaslatokat terjesszen, amelyek megfelelnek a jog és jogalkotás legalapvetőbb elveinek, a tételes EU-s és magyar jogszabályoknak. 

Kérjük a bíró és ügyész kollégáinkat, hogy esküjükhöz híven, jogászi kötelességüknek eleget téve, ne csupán jogot, hanem igazságot szolgáltassanak. Észleljék az új jogszabályokban foglalt, törvényerőre emelt törvénytelenségeket, amelyek alkalmazásuk esetén kirívó jogtalansághoz vezetnek, és terjesszék az eléjük kerülő ügyeket az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága elé.

Bíró és ügyész Kollégák, meggyőződésünk, hogy a hivatásunk méltóságával összeférhetetlenek azok az eljárások és ítéletek, amelyeket ezek a szabályok eredményezni fognak. Ezekben az ügyekben lehetetlen az igazságszolgáltatás méltóságát megőrizni, az ügyeket mérlegelni és azokban megalapozott ítéleteket hozni. 

Ami pedig a védőket illeti: az ügyvédség feladata az, hogy a vádlottak jogait, jöjjenek bárhonnan és kövessenek el bármit, védje, a jog minden eszközével. Eötvös Károlyt idézve: »A vádlottnak védő kell«. A védőnek pedig tennie kell a kötelességét. Függetlenül az aktuálpolitikai szempontoktól. Mi erre kérjük kollégáinkat. 

Magyarország, 2015. szeptember 15.

dr. Ésik Sándor ügyvéd

dr. Csire Balázs ügyvéd

dr. Aczél Mariann ügyvéd

dr. Atalay Borbála ügyvéd

dr. Baji Éva ügyvéd

dr. Balás Éva ügyvéd

dr. Bányai Zoltán ügyvéd

dr. Bátki Pál ügyvéd

dr. Bíró Tamás ügyvéd

dr. Bitskey Hajnal ügyvéd

dr. Bodnár Lilla ügyvéd

dr. Bodolai László ügyvéd

dr. Bőhm András ügyvéd

dr. Czeglédi Dóra ügyvéd

dr. Cseterics Krisztián ügyvéd

dr. Csontos Ibolya Márta ügyvéd

dr. Csőzik László ügyvéd

dr. Deák Dávid ügyvéd

dr. Debreczi Géza ügyvéd

dr. Dénes Tamás ügyvéd

dr. Dózsa Ernő ügyvéd

dr. Dybisewszky Andrea ügyvéd

dr. Esősi Béla ügyvéd

dr. Esősi Krisztina ügyvéd

dr. Fáy Judit ügyvéd

dr. Felesőeöri-Paál Gabriella ügyvéd

dr. Forgács János ügyvéd

dr. Gadó Gábor ügyvéd

dr. Géczi Róbert ügyvéd

dr. Gerő Tamás ügyvéd

dr. Grád András ügyvéd

dr. Groó Judit ügyvéd

dr. Hahn Fanni ügyvéd

dr. Hajnal Emese ügyvéd

dr. Helmeczy László ügyvéd

dr. Horváth Anna ügyvéd

dr. Hőrich Ferenc ügyvéd

dr. Jenei Márton ügyvéd

dr. Kadlót Erzsébet ügyvéd

dr. Kallus Anikó ügyvéd

dr. Karsai Dániel ügyvéd

dr. Katkó Anna ügyvéd

dr. Kecsmár Melinda ügyvéd

dr. Kéri Tamás ügyvéd

dr. Kiss Gábor H. ügyvéd

dr. Kollár Rózsa ügyvéd

dr. Komlódi Gábor ügyvéd

dr. Kónya Zsuzsanna ügyvéd

dr. Kővári Kálmán ügyvéd

dr. Kustos Petra ügyvéd

dr. Lakatos Ádám Balázs ügyvéd

dr. László Éva ügyvéd

dr. László S. Péter ügyvéd

dr. Lex Annamária ügyvéd

dr. Litresits András ügyvéd

dr. Magasházy Katalin ügyvéd

dr. Magyar Gábor ügyvéd

dr. Magyar György ügyvéd

dr. Marczingós László ügyvéd

dr. Medgyesi András ügyvéd

dr. Méhes Dávid Dániel ügyvéd

dr. Meller Éva ügyvéd

dr. Mészáros Emese ügyvéd

dr. Mező András ügyvéd

dr. Móra László ügyvéd

dr. Muskovszky Gábor ügyvéd

dr. Nagy Orsolya Edina ügyvéd

dr. Nagy Zoltán ügyvéd

dr. Nagy-György Anita ügyvéd

dr. Nehéz-Posony Katinka ügyvéd

dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd

dr. Pelle Andrea ügyvéd

dr. Pethő Annamária ügyvéd

dr. Préda Katalin ügyvéd

dr. Sallay András ügyvéd

dr. Soós Andrea Klára ügyvéd

dr. Stein Barnabás ügyvéd

dr. Stelzel Viktor ügyvéd

dr. Stugner Ágnes ügyvéd

dr. Svéda István ügyvéd

dr. Szála Tímea ügyvéd

dr. Szarvas Imre ügyvéd

dr. Szécsei Judit ügyvéd

dr. Sziklai János ügyvéd

dr. Szilágyi Katalin ügyvéd

dr. Szlávnits László ügyvéd

dr. Szőke Ágnes Éva ügyvéd

dr. Sztrókay Eszter ügyvéd

dr. Udvari Jesszika ügyvéd

dr. Varga Szilvia ügyvéd

dr. Varga Tibor ügyvéd

dr. Vauver Krisztina Éva ügyvéd

Karácsonyné dr. Zeleznik Ágnes ügyvéd

Somfainé dr. Vajda Ágnes ügyvéd

Ügyvéd kollégák a jogallam.kialtvany@gmail.com címen jelentkezhetnek.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.
A bejegyzés trackback címe: https://jog.mandiner.hu/trackback/16972