új Ptk

2014. február 11. 12:09
Mi a rendszerváltás leve­zény­lői voltunk, és amit tettünk, az történelmi küldetés volt. Interjú.
Szólás és szabadság
2013. november 29. 11:14
Ki a közszereplő, milyen jogi megítélés alá esnek a kommentek, min változtat a sérelemdíj és mi fán terem a közösségek méltósága? Többek között ezen kérdésekre keresték a választ jogászok és újságírók a március 15-én hatályba lépő új Ptk. kapcsán, a Goethe Intézetben megrendezett kerekasztal-beszélgetésen.
2013. október 30. 09:30
Az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló jogszabály elfogadása után a parlament módosította a szomszédjogra, a gondnokságra, valamint a gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó bizonyos szabályokat.
2013. október 29. 14:23
Az igazi kérdés persze az, hogy a hatálybalépés napján fennálló jogviszonyokkal kapcsolatban a „régi” vagy az „új” szabályozás lesz alkalmazandó?
2013. október 25. 10:48
A 2006 előttihez hasonló, szigorúbb szabályozást állítja vissza az egészségügyi törvény módosítása, amelyet az Ab annak idején az önrendelkezési jog sérelme miatt semmisített meg ‒ írja a Nol.
2013. október 22. 12:27
Beterjesztette a kormány a parlamentnek az új polgári törvénykönyv márciusi hatálybalépésével összefüggő törvénymódosításokat. Az előterjesztés mintegy száznyolcvan törvény módosítására tesz javaslatot.
2013. október 18. 09:12
Az Országgyűlés döntése értelmében a támogatott döntéshozatal során a cselekvőképesség korlátozása nélkül kap döntési segítséget a belátási képességében korlátozott személy ‒ írja az Origo.
2013. október 16. 09:00
Makai Katalin egy új Ptk kapcsán tartott szemináriumon arról beszélt: az új Ptk-ban bevezetett változásokat nagyrészt az élet indukálta, a cél egy sokkal gyermekközpontúbb szabályozás volt.
2013. október 15. 15:30
Orosz Árpád az öröklési jog változásairól beszélt a HVG Orac szemináriumán.